Бидэнтэй холбогдох

2017.11.13-11.19 ХӨТӨЛБӨР

ДАВАА ГАРАГ

2017.11.13

 

07.25 Стар телевиз үзүүлж байна

07.30 Амжилтын үндэс

08.00 "One Piece" Анимэ 651,652-р анги

08.55 E-MART үзүүлж байна

09.00 "Сүлжээ" ОАК 1-р бүлгийн 10-р анги

10.05 "Нэрийн хуудас" Alivemax

10.10 Нүгнай 1-р хэсэг

11.10 "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг

11.40 "Сүүлчийн Магикян" ОАК 37,38,39-р анги

13.05 “Та байсан бол яах вэ”  цуврал нэвтрүүлэг

13.13.15 "Беар Гриллстэй аялсан нь" 1-р анги

14.00 "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр

14.30 "Сүлжээ" ОАК 1-р бүлгийн 10-р анги

15.35 "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг

16.10 “Та байсан бол яах вэ”  цуврал нэвтрүүлэг

16.20 "Нээлттэй сэдэв-хэлэлцүүлэг" шууд нэвтрүүлэг

17.30 Амжилтын үндэс

18.00 "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр

18.20 "Фердинанд өвөө: Хий үзэгдлийн шилтгээн" Хүүхдийн кино

19.00 "One Piece" Анимэ 653,654-р анги

19.55 E-MART үзүүлж байна

20.00 "Танд ашигтай зөвлөгөө" нэвтрүүлэг

20.25 "Нэрийн хуудас" Alivemax

20.30"Стар" Мэдээллийн хөтөлбөр

21.35 "Дэлхийг тойрсон урт аялал" 7-р хэсэг

22.30 "Сүлжээ" ОАК 1-р бүлгийн 11-р анги

23.45 E-MART үзүүлж байна

23.50 "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр

00.45 "Сүүлчийн Магикян" ОАК 37,38,39-р анги

02.15 Манай дэлгэцнээ

МЯГМАР ГАРАГ

2017.11.14

 

07.25 Стар телевиз үзүүлж байна

07.30 Амжилтын үндэс

08.00 "One Piece" Анимэ 653,654-р анги

08.55 E-MART үзүүлж байна

09.00 "Сүлжээ" ОАК 1-р бүлгийн 11-р анги

10.05 "Нэрийн хуудас" Alivemax

10.10 Нүгнай 2-р хэсэг

11.10 "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг

11.40 "Сүүлчийн Магикян" ОАК 40,41,42-р анги

13.10 "Беар Гриллстэй аялсан нь" 2-р анги

14.00 "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр

14.30 "Сүлжээ" ОАК 1-р бүлгийн 11-р анги

15.35 "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг

16.05 "Шарталт" Монголын уран сайхны кино

17.30 Амжилтын үндэс

18.00 "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр

18.20 "Захидлын мөрөөр" Захиалгат нэвтрүүлэг

18.35 “Та байсан бол яах вэ”  цуврал нэвтрүүлэг

19.00 "One Piece" Анимэ 655,656-р анги

19.55 E-MART үзүүлж байна

20.00 "Хэлбэр агуулга" ШУА-ийн Палеонтлоги, Геологийн Хүрээлэнгийн захирал Х.Цогтбаатар

20.30 "Стар" Мэдээллийн хөтөлбөр

21.30 "Васаби" Шоу нэвтрүүлэг 2-р бүлгийн 6-р хэсэг

21.55 "Нэрийн хуудас" Alivemax

22.00 "Алтжин" брэнд үзүүлж байна

22.30 "Сүлжээ" ОАК 1-р бүлгийн 12-р анги

23.40 E-MART үзүүлж байна

23.45 "Стар" Мэдээллийн хөтөлбөр

00.40 "Сүүлчийн Магикян" ОАК 40,41,42-р анги

02.10 Манай дэлгэцнээ

ЛХАГВА ГАРАГ 

2017.11.15

 

07.25 Стар телевиз үзүүлж байна

07.30 Амжилтын үндэс

08.00 "One Piece" Анимэ 655,656-р анги

08.55 E-MART үзүүлж байна

09.00 "Сүлжээ" ОАК 1-р бүлгийн 12-р анги

10.05 "Нэрийн хуудас" Alivemax

10.10 Нүгнай 3-р хэсэг

11.10 "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг

11.40 "Сүүлчийн Магикян" ОАК 43,44,45-р анги

13.10 "Беар Гриллстэй аялсан нь" 3-р анги

14.00 "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр

14.30 "Сүлжээ" ОАК 1-р бүлгийн 12-р анги

15.35 "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг

16.10  Life Style

16.40 "Балжиннямтай өдөр" МУСТА продюсер Э.Цолмонбаяр

17.30 Амжилтын үндэс

18.00 "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр

18.20 "Фердинанд өвөө: Хөл бөмбөг" Хүүхдийн кино

19.00 "One Piece" Анимэ 657,658-р анги

19.55 E-MART үзүүлж байна

20.00 "Танд ашигтай зөвлөгөө" нэвтрүүлэг

20.25 "Нэрийн хуудас" Alivemax

20.30 "Стар" Мэдээллийн хөтөлбөр

21.30 “Та байсан бол яах вэ”  цуврал нэвтрүүлэг

22.00 Life Style

22.30 "Сүлжээ" ОАК 1-р бүлгийн 13-р анги

23.55 E-MART үзүүлж байна

00.00 "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр

00.55 "Сүүлчийн Магикян" ОАК 43,44,45-р анги

02.25 Манай дэлгэцнээ

ПҮРЭВ ГАРАГ 

2017.11.16

 

07.25 Стар телевиз үзүүлж байна

07.30 Амжилтын үндэс

08.00 "One Piece" Анимэ 657,658-р анги

08.55 E-MART үзүүлж байна

09.00 "Сүлжээ" ОАК 1-р бүлгийн 13-р анги

10.10 "Нэрийн хуудас" Alivemax

10.15 Нүгнай 4-р хэсэг

11.15 "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг

11.45 "Сүүлчийн Магикян" ОАК 46,47,48-р анги

13.15 "Беар Гриллстэй аялсан нь" 4-р анги

14.00 "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр

14.30 "Сүлжээ" ОАК 1-р бүлгийн 13-р анги

15.45 "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг

16.15 "Микроны босс" Монголын уран сайхны кино

17.30 Амжилтын үндэс

18.00 "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр

18.20 "One Piece" Анимэ 659,660-р анги

19.20 "Нээлттэй сэдэв-хэлэлцүүлэг" шууд нэвтрүүлэг

20.30 "Стар" Мэдээллийн хөтөлбөр

21.30 "Нэрийн хуудас" Alivemax

21.35 "Чанга шивнээ" Цэнгээнт нэвтрүүлэг

22.30 "Сүлжээ" ОАК 2-р бүлгийн 1-р анги

23.40 E-MART үзүүлж байна

23.45 Life Style

00.15 "Стар" Мэдээллийн хөтөлбөр

01.10 "Сүүлчийн Магикян" ОАК 46,47,48-р анги

02.40 Манай дэлгэцнээ

БААСАН ГАРАГ 

2017.11.17

 

07.25 Стар телевиз үзүүлж байна

07.30 Амжилтын үндэс

08.00 "One Piece" Анимэ 659,660-р анги

08.55 E-MART үзүүлж байна

09.00 "Сүлжээ" ОАК 2-р бүлгийн 1-р анги

10.05 "Нэрийн хуудас" Alivemax

10.10 Нүгнай 5-р хэсэг

11.10 "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг

11.40 "Сүүлчийн Магикян" ОАК 49,50,51-р анги

13.10 "Беар Гриллстэй аялсан нь" 5-р анги

14.00 "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр

14.30 "Сүлжээ" ОАК 2-р бүлгийн 1-р анги

15.35 "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг

16.05 "Хэлбэр агуулга" ШУА-ийн Палеонтлоги, Геологийн Хүрээлэнгийн захирал Х.Цогтбаатар

16.35 “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг

16.45 "Балжиннямтай өдөр" МУСТА продюсер Э.Цолмонбаяр

17.30 Амжилтын үндэс

18.00 "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр

18.20 "Фердинанд өвөө: Хий үзэгдлийн галт тэрэг" Хүүхдийн кино

19.00 "One Piece" Анимэ 661,662-р анги

19.55 E-MART үзүүлж байна

20.00 Танд ашигтай зөвлөгөө

20.25 "Нэрийн хуудас" Alivemax

20.30 "Стар" Мэдээллийн хөтөлбөр

21.30 "Battle With Uranzaya" энтертайнмэнт нэвтрүүлэг

21.50 “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг

22.10 "Алтжин" брэнд үзүүлж байна

22.30 "Сүлжээ" ОАК 2-р бүлгийн 2-р анги

23.40 E-MART үзүүлж байна

23.45 "Стар" Мэдээллийн хөтөлбөр

00.40 "Сүүлчийн Магикян" ОАК 49,50,51-р анги

02.10 Манай дэлгэцнээ

БЯМБА ГАРАГ

2017.11.18

 

07.55 Стар телевиз үзүүлж байна

08.00 "Ээжээ надтай гэрлээч" Монголын уран сайхны кино

08.55 E-MART үзүүлж байна

09.00 "Ээжээ надтай гэрлээч" Монголын уран сайхны кино /үргэлжлэл/

09.55 "Нэрийн хуудас" Alivemax

10.00 "Сүлжээ" ОАК 1-р бүлгийн 11,12,13-р анги

13.15 "One Piece" Анимэ 653-657 -р анги

15.30 "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг

16.00 "Ээжээ надтай гэрлээч" Монголын уран сайхны кино

17.40 Амжилтын үндэс

18.10 "Захидлын мөрөөр" Захиалгат нэвтрүүлэг

18.25 Хошин шог

18.55 E-MART үзүүлж байна

19.00 " Чанга шивнээ" Цэнгээнт нэвтрүүлэг

19.45 "Аз жаргалын 2 зураас" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг

20.30 "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр

21.15 "Нэрийн хуудас" Alivemax

21.20 "Ийм нэгэн аялал" Архангай

22.00 "Балжиннямтай өдөр" Титэм хамтлаг Л.Тайванбат

22.45 "Алтжин" брэнд үзүүлж байна

23.10 "Ээжээ надтай гэрлээч" Монголын уран сайхны кино

23.55 E-MART үзүүлж байна

00.00 " Ээжээ надтай гэрлээч" Монголын уран сайхны кино /үргэлжлэл/

01.00 Манай дэлгэцнээ

НЯМ ГАРАГ 

2017.11.19

 

07.55 Стар телевиз үзүүлж байна

08.00 "Миний ах атаман" Монголын уран сайхны кино

08.55 E-MART үзүүлж байна

09.00 " Миний ах атаман" Монголын уран сайхны кино /үргэлжлэл/

09.55 "Нэрийн хуудас" Alivemax

10.00 "Сүлжээ" ОАК 2-р бүлгийн 1,2-р анги

12.10 “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг

12.20 "Балжиннямтай өдөр" Титэм хамтлаг Л.Тайванбат

13.00 "One Piece" Анимэ 658-662 -р анги

15.15 "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг

15.45 "Миний ах атаман" Монголын

уран сайхны кино

17.30 Амжилтын үндэс

18.00 Хошин шог

18.30 "Talk With Me" Miss World Mongolia-2017 Ц.Энхжин

19.05 "Дэлхийг тойрсон урт аялал" 8-р хэсэг

19.55 E-MART үзүүлж байна

20.00 "Battle With Uranzaya" энтертайнмэнт нэвтрүүлэг

20.30 "Стар" мэдээллийн тойм

21.30 "Нэрийн хуудас" Alivemax

21.40 Такешигийн эрүүл мэндийн шоу

22.35 Life Style

23.10 "Миний ах атаман" Монголын уран сайхны кино

23.55 E-MART үзүүлж байна

00.00 " Миний ах атаман" Монголын уран сайхны кино /үргэлжлэл/

01.05 Манай дэлгэцнээ